مردی که ۱۷۰ بار مزاحم اورژانس شد! +عکس

مردی که ۱۷۰ بار مزاحم اورژانس شد! +عکس
مردی که به تنهایی ۱۷۰ بار برای سامانه ۱۱۵ ایجاد مزاحمت ایجاد کرده بود، شناسایی شد. رکنا: معاون عملیات اورژانس تهران گفت: روزانه ۶۵۳ نفر مزاحم اورژانس می‌شوند و در…

مردی که ۱۷۰ بار مزاحم اورژانس شد! +عکس