مرده‌ ای که پس از ۴۲ دقیقه دوباره زنده شد +تصاویر

مرده‌ ای که پس از ۴۲ دقیقه دوباره زنده شد +تصاویر
جوان ۳۶ ساله ای که در حین کار با کامپیوتر بدون هیچ مشکلی به طور ناگهانی دچار ایست قلبی شده بود، پس از ۴۲ دقیقه جانی تازه گرفت! جام جم…

مرده‌ ای که پس از ۴۲ دقیقه دوباره زنده شد +تصاویر