مراسم آشتی کنان عباس جدیدی و علیرضا دبیر +تصاویر

مراسم آشتی کنان عباس جدیدی و علیرضا دبیر +تصاویر
مراسم آشتی کنان عباس جدیدی و علیرضا دبیر دیشب در منزل یکی از دوستان مشترک این دو عضو شورای شهر تهران و با حضور چمران، کاشانی،دوستی و ساعی برگزار شد….

مراسم آشتی کنان عباس جدیدی و علیرضا دبیر +تصاویر