محمد علیزاده از بیمارستان مرخص شد

محمد علیزاده از بیمارستان مرخص شد
صدرالدین حسین‌خانی تهیه‌ کننده آثار و کنسرت‌ های محمد علیزاده گفت: خدا را شکر آقای علیزاده بهبودی پیدا کرد و از بیمارستان مرخص شد، در ادامه تصویری این خواننده محبوب…

محمد علیزاده از بیمارستان مرخص شد