محله بچه پولدارهای تهران در زمان ها قدیم! +عکس

محله بچه پولدارهای تهران در زمان ها قدیم! +عکس
تصویر بسیار قدیمی از محله سنگلج تهران که روزی محله پولدارهای تهران به شمار می آمد. محله بچه پولدارهای تهران در زمان ها قدیم!

محله بچه پولدارهای تهران در زمان ها قدیم! +عکس