محسن هاشمی: مردم با آرامش کامل در مراسم تشییع شرکت کنند / اغاز مراسم از ساعت 8 صبح فردا

محسن هاشمی: مردم با آرامش کامل در مراسم تشییع شرکت کنند / اغاز مراسم از ساعت 8 صبح فردا

محسن هاشمی: مردم با آرامش کامل در مراسم تشییع شرکت کنند / اغاز مراسم از ساعت 8 صبح فردا