محاکمه خانم معلم به جرم رابطه نامشروع با پسر ۱۳ ساله +عکس های دادگاه

محاکمه خانم معلم به جرم رابطه نامشروع با پسر ۱۳ ساله +عکس های دادگاه
معلم جوان تگزاسی به دلیل برقراری رابطه نامشروع با دانش اموز ۱۳ ساله اش و بارداری از وی در دادگاهی محاکمه شده و به زندان محکوم شد. یک معلم زن در آمریکا به جُرم رابطۀ نامشروع با دانش آموز ۱۳ ساله‌اش دستگیر و محاکمه شد. به گزارش رکنا ، روزنامه…

محاکمه خانم معلم به جرم رابطه نامشروع با پسر ۱۳ ساله +عکس های دادگاه