مجتبی میرزاجانپور و همسرش نیلوفر ابراهیمی

مجتبی میرزاجانپور و همسرش نیلوفر ابراهیمی
مجتبی میرزاجانپور بازیکن ۲۵ ساله تیم ملی کشورمان را در کنار همسرش نیلوفر ابراهیمی مشاهده می کنید. میرزاجانپور (متولد ۱۵ مهر ماه ۱۳۷۰ در شهر بابل می باشد) برای مسابقات…

مجتبی میرزاجانپور و همسرش نیلوفر ابراهیمی