مایلی‌کهن: ملوان باید پیروز می‌شد

مایلی‌کهن: ملوان باید پیروز می‌شد
سرمربی تیم فوتبال ملوان انزلی گفت: در بازی با ایرانجوان باید پیروز می‌شدیم اما یک امتیاز گرفتیم.

مایلی‌کهن: ملوان باید پیروز می‌شد