ماجرای یک سانسور عجیب! +تصاویر

ماجرای یک سانسور عجیب! +تصاویر
در کشور چین بیشترین نظارت بر روی اینترنت انجام می گیرد، در این کشور یک گروه دو میلیون نفری وظیفه کنترل مطالب ارسالی بر روی بستر اینترنت را بر عهده…

ماجرای یک سانسور عجیب! +تصاویر