ماجرای جنجالی جشن عروسی در اداره پلیس

ماجرای جنجالی جشن عروسی در اداره پلیس

ماجرای جنجالی جشن عروسی در اداره پلیس 

زوجی که قصد داشتند به خاطر این که برادر عروس در زندان بود تصمیم گرفتند تا در اداره پلیس و با حضور برادر عروس این مراسم انجام گردد. عروس مصری از رئیس امنیتی شهر “منیا” خواست تا مراسم عروسی اش در اداره پلیس این شهر برگزار شود.همچنین عروس از رئیس امنیتی “منیا” خواست تا این فرصت را در اختیار برادرش بگذارد تا بتوانند در کنار هم عکس بگیرند.کارمندان اداره پلیس “منیا” درخواست عروس را پذیرفتند و از میهمانان با شیرینی و شربت پذیرایی کردند.

 به گزارش پارس ناز معلوم است که این عروس احترام بسیار زیادی برای برادر خود قائل بوده است که حاضر شده تا در اداره پلیس . در کنار بردارش مراسم برگزار کند.

تصویری از خانواده عروس و داماد در کنار هم در جشن عروسی که در اداره پلیس منیا در مصر برگزار شد.

 

 

ماجرای جنجالی جشن عروسی در اداره پلیس