لباس خوشرنگ به جا مانده از دوره ساسانی! +عکس

لباس خوشرنگ به جا مانده از دوره ساسانی! +عکس
پوشش کت مانند فاخر بجا مانده از دوران ساسانی! این تن پوش ابریشمی مزین به رنگ های زیبا و نقوش خاص است که احتمالا متعلق به یکی از شاهزادگان ساسانی…

لباس خوشرنگ به جا مانده از دوره ساسانی! +عکس