لاوروف: روسیه سر تحریم هایش مذاکره نمی کند

لاوروف: روسیه سر تحریم هایش مذاکره نمی کند

لاوروف: روسیه سر تحریم هایش مذاکره نمی کند