لاریجانی: موافقان و مخالفان وزیران پیشنهادی براساس قرعه‌کشی صحبت می‌کنند

لاریجانی: موافقان و مخالفان وزیران پیشنهادی براساس قرعه‌کشی صحبت می‌کنند

لاریجانی: موافقان و مخالفان وزیران پیشنهادی براساس قرعه‌کشی صحبت می‌کنند