لاریجانی رئیس ماند / مطهری و پزشکیان مجددا نواب رئیس شدند

لاریجانی رئیس ماند / مطهری و پزشکیان مجددا نواب رئیس شدند
صحن علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست دکتر علی لاریجانی آغاز شد.

لاریجانی رئیس ماند / مطهری و پزشکیان مجددا نواب رئیس شدند