قوه قضاییه آمادگی محاکمه سران فتنه را دارد / این که برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست / قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مسوول اجرای حصر هستند

قوه قضاییه آمادگی محاکمه سران فتنه را دارد / این که برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست / قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مسوول اجرای حصر هستند
دادستان تهران با اعلام این که پرونده فساد اخلاقی دو مداح که اخیراً از دادسرای ویژه روحانیت برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال و به یکی از شعب بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است، اظهار داشت: متهمان برای انجام تحقیقات احضار شده و باید بدانند مصونیت از تعقیب قضایی نخواهند داشت.

قوه قضاییه آمادگی محاکمه سران فتنه را دارد / این که برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست / قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مسوول اجرای حصر هستند