قوانین کشتی بانوان تصویب شد +مشخصات لباس کشتی‌گیران

قوانین کشتی بانوان تصویب شد +مشخصات لباس کشتی‌گیران
لباس کشتی گیر عبارت است از : لباس بادی (قرمز- آبی ) که از دو تیکه شامل شلوار رکاب دار و بالا تنه آستین دار ،تشکیل شده است، و کلاه بادی که به لباس بادی آستین دار متصل بوده و کاملا موهای سررا پوشش می دهد.

قوانین کشتی بانوان تصویب شد +مشخصات لباس کشتی‌گیران