قهرمان سابق آسیا در آستانه سقوط به لیگ سه

قهرمان سابق آسیا در آستانه سقوط به لیگ سه
تیمی که آخرین قهرمانی ایران در باشگاه های آسیا را به ارمغان آورد و در لیگ دسته دوم بازی می کند با حکم فیفا در آستانه سقوط به لیگ دسته سوم قرار گرفته است.

قهرمان سابق آسیا در آستانه سقوط به لیگ سه