قلیچداراوغلو: ترکیه در حال حاضر در کودتا به سر می‌برد/ از اردوغان نمی‌ترسم

قلیچداراوغلو: ترکیه در حال حاضر در کودتا به سر می‌برد/ از اردوغان نمی‌ترسم

قلیچداراوغلو: ترکیه در حال حاضر در کودتا به سر می‌برد/ از اردوغان نمی‌ترسم