قرقاش: قطع روابط با قطر طولانی‌مدت خواهد بود

قرقاش: قطع روابط با قطر طولانی‌مدت خواهد بود
وزیر مشاور در امور خارجه امارات تأکید کرد که قطع روبط با قطر طولانی‌مدت خواهد بود و اختلافات این کشور با چهار کشور عربی به این زودی حل نخواهد شد.

قرقاش: قطع روابط با قطر طولانی‌مدت خواهد بود