قربانی اسیدپاشی بسطام جان باخت / مجازات فوری عاملان اسیدپاشی منجر به فوت شاهرود

قربانی اسیدپاشی بسطام جان باخت / مجازات فوری عاملان اسیدپاشی منجر به فوت شاهرود
فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با اشاره به جان باختن قربانی اسیدپاشی بسطام، از درخواست مجازات فوری عاملان حادثه تلخ اسیدپاشی در شهرستان شاهرود خبر داد.

قربانی اسیدپاشی بسطام جان باخت / مجازات فوری عاملان اسیدپاشی منجر به فوت شاهرود