قتل مرد هم‌ خانه به دست مهندس جوان

قتل مرد هم‌ خانه به دست مهندس جوان
متهم به قتل فراری که روی باند فرودگاه از سوی مسئولان حراست شناسایی و بازداشت شده بود، پای میز محاکمه رفت و از اولیای‌دم درخواست بخشش کرد.

قتل مرد هم‌ خانه به دست مهندس جوان