قتل‌ وحشتناک عروس ‎و داماد جوان در فردوسی مشهد

قتل‌ وحشتناک عروس ‎و داماد جوان در فردوسی مشهد
عروس و داماد به طرز هولناکی در رختخواب کشته شده بودند، و پتوی خون آلود بر روی جسد آنها قرار داشت. قتل‌ وحشتناک عروس ‎و داماد جوان در فردوسی مشهد…

قتل‌ وحشتناک عروس ‎و داماد جوان در فردوسی مشهد