قبیله ای عجیب که مردان به جای زنان حجاب دارند! +تصاویر

قبیله ای عجیب که مردان به جای زنان حجاب دارند! +تصاویر
در افریقا قبایلی به نام طوارق وجود دارد که مردان به جای زنان حجاب دارند وجز با نقاب همدیگر را نمیشناسند، در جنگ ها اگرکسی از آنها کشته ونقابش بیافتد…

قبیله ای عجیب که مردان به جای زنان حجاب دارند! +تصاویر