فیلم/ گزارشی از هشتمین نشست برجام؛ درخواست ایران چه بود؟

فیلم/ گزارشی از هشتمین نشست برجام؛ درخواست ایران چه بود؟
شهر وین برای هشتمین بار (جمعه) 30 تیر ماه میزبان نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیأت های ایران و 1+5 به همراه نماینده اتحادیه اروپا به ریاست هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شد.

فیلم/ گزارشی از هشتمین نشست برجام؛ درخواست ایران چه بود؟