فیلم/ کشف ۲ تانک آمریکایی از دوران جنگ جهانی دوم در آب‌‌های روسیه

فیلم/ کشف ۲ تانک آمریکایی از دوران جنگ جهانی دوم در آب‌‌های روسیه
۲ تانک آمریکایی متعلق به دوران جنگ جهانی دوم از دریای بارنتز در نزدیکی روسیه بیرون کشیده شد.

فیلم/ کشف ۲ تانک آمریکایی از دوران جنگ جهانی دوم در آب‌‌های روسیه