فیلم/ چطور از تب کریمه کنگو در امان بمانیم؟

فیلم/ چطور از تب کریمه کنگو در امان بمانیم؟
در انیمیشن کوتاه زیر با راه های پیشگیری از تب کریمه‌کنگو آشنا می شوید.

فیلم/ چطور از تب کریمه کنگو در امان بمانیم؟