فیلم/ ویدئوی عجیب و کودکانه که ترامپ در توییترش منتشر کرد/ او CNN را در سالن کشتی کج به باد کتک گرفت!

فیلم/ ویدئوی عجیب و کودکانه که ترامپ در توییترش منتشر کرد/ او CNN را در سالن کشتی کج به باد کتک گرفت!
ترامپ که بارها سی.ان.ان را متهم به انتشار اخبار دروغ می کرد، در اقدامی نامتعارف در توییترش،این شبکه خبری را در سالن کشتی کج به باد کتک گرفت

فیلم/ ویدئوی عجیب و کودکانه که ترامپ در توییترش منتشر کرد/ او CNN را در سالن کشتی کج به باد کتک گرفت!