فیلم/ وقتی ترامپ از ۳۰ سال پیش به فکر دوشیدن اعراب بود!

فیلم/ وقتی ترامپ از ۳۰ سال پیش به فکر دوشیدن اعراب بود!
ترامپ سال ها پیش هم بارها گفته بود باید کشورهای ثروتمند عربی مورد حمایت آمریکا را دوشید و اقتصاد چین و ژاپن را مهار کرد

فیلم/ وقتی ترامپ از ۳۰ سال پیش به فکر دوشیدن اعراب بود!