فیلم/ واژگونی تانکر حامل سوخت در خیابان ستارخان

فیلم/ واژگونی تانکر حامل سوخت در خیابان ستارخان
صبح شنبه یک تریلی حامل سوخت بنزین در غرب به شرق خیابان ستارخان، زیر پل واژگون شد و ترافیک سنگینی در منطقه ایجاد کرد.

فیلم/ واژگونی تانکر حامل سوخت در خیابان ستارخان