فیلم/ نواختن سوت کشتی ها در کیش به مناسبت آغاز دهه فجر

فیلم/ نواختن سوت کشتی ها در کیش به مناسبت آغاز دهه فجر

فیلم/ نواختن سوت کشتی ها در کیش به مناسبت آغاز دهه فجر