فیلم/ لحظه ورود امام خمینی (ره) به ایران

فیلم/ لحظه ورود امام خمینی (ره) به ایران
امام خمینی(ره) در ساعت 9:33 دقیقه 12 بهمن 1357 پس از پانزده سال تبعید به ایران بازگشتند.

فیلم/ لحظه ورود امام خمینی (ره) به ایران