فیلم/ لحظه اصابت موشک یمنی به ناو سعودی

فیلم/ لحظه اصابت موشک یمنی به ناو سعودی
نیروهای یمنی، ناو سعودی را در سواحل الحدیده با موشک هدایت شونده هدف قرار دادند.

فیلم/ لحظه اصابت موشک یمنی به ناو سعودی