فیلم/ شلیک موشک کره شمالی به ژاپن

فیلم/ شلیک موشک کره شمالی به ژاپن
کره شمالی یک موشک بالستیک به سمت شمال این کشور شلیک کرد. موشک پرتاب شده از کره شمالی از منطقه ای در نزدیکی پیونگ یانگ، پایتخت این کشور شلیک شده است.این موشک از روی ژاپن گذشت و در آبهای اقیانوس آرام نزدیک منطقه هوکایدو در ژاپن به دریا افتاد. آخرین موشکی که کره شمالی قبلا بر فراز ژاپن به حرکت درآورده بود در سال دو هزار و نه بود.

فیلم/ شلیک موشک کره شمالی به ژاپن