فیلم/ سرقت مسلحانه از طلا فروشی در گچساران با یک کشته و 2 زخمی

فیلم/ سرقت مسلحانه از طلا فروشی در گچساران با یک کشته و 2 زخمی
سرقت مسلحانه از طلا فروشی در گچساران/ یک کشته و 2 زخمی در حین سرقت

فیلم/ سرقت مسلحانه از طلا فروشی در گچساران با یک کشته و 2 زخمی