فیلم/ زنده ماندن معجزه آسای مردی با قوطی فلزی در بدنش!

فیلم/ زنده ماندن معجزه آسای مردی با قوطی فلزی در بدنش!
یک مرد چینی که در سانحه ای دلخراش یک قوطی بلند و قطور فلزی وارد بدنش شد به شکل معجزه آسایی زنده ماند. ماموران آتش نشانی برای اینکه بتوانند این مرد را به اتاق عمل برسانند ناچار به بریدن این قوطی فلزی شدند.

فیلم/ زنده ماندن معجزه آسای مردی با قوطی فلزی در بدنش!