فیلم/ روحانی: بعضی ها تلاش کردند گروهی را از قطار انقلاب پیاده کنند

فیلم/ روحانی: بعضی ها تلاش کردند گروهی را از قطار انقلاب پیاده کنند
حسن روحانی، به حرم امام راحل رفت و با آرمان های ایشان تجدید بیعت کرد. او با یاد کردن از حماسه دوم خرداد سال 76 گفت که اگر به مشارکت مردم افتخار می کنیم، به خاطر آن است که این مسیر را امام به ما نشان داده است.

فیلم/ روحانی: بعضی ها تلاش کردند گروهی را از قطار انقلاب پیاده کنند