فیلم/ روایت رهبر انقلاب از آشنایی با آیت الله هاشمی در كربلا

فیلم/ روایت رهبر انقلاب از آشنایی با آیت الله هاشمی در كربلا

فیلم/ روایت رهبر انقلاب از آشنایی با آیت الله هاشمی در كربلا