فیلم/ خودکشی دسته جمعی انتحاری های داعش در کنار دجله

فیلم/ خودکشی دسته جمعی انتحاری های داعش در کنار دجله
در یک اتفاق بی سابقه، شبکه المیادین، عملیات خودکشی دسته جمعی انتحاری های داعش در كنار دجله را به صورت زنده از این شبکه پخش کرد.

فیلم/ خودکشی دسته جمعی انتحاری های داعش در کنار دجله