فیلم/ حمله مرد چاقو به دست به سه نفر در ترمینال جنوب/ یک کشته و 2 نفر زخمی

فیلم/ حمله مرد چاقو به دست به سه نفر در ترمینال جنوب/ یک کشته و 2 نفر زخمی

فیلم/ حمله مرد چاقو به دست به سه نفر در ترمینال جنوب/ یک کشته و 2 نفر زخمی