فیلم/ حرف های خانواده های شهدای آتش نشان پلاسکو/بوسه دختر بر تصویر پدر

فیلم/ حرف های خانواده های شهدای آتش نشان پلاسکو/بوسه دختر بر تصویر پدر
بوسه دختر بر تصویر پدر و ماجرای تماس شهید آتش نشان با همسر در لحظه آتش سوزی پلاسکو

فیلم/ حرف های خانواده های شهدای آتش نشان پلاسکو/بوسه دختر بر تصویر پدر