فیلم/ تکبیر نمایندگان مجلس همزمان با ساعت ورود امام به کشور

فیلم/ تکبیر نمایندگان مجلس همزمان با ساعت ورود امام به کشور
نمایندگان مجلس همزمان با ساعت ورود امام خمینی(ره) به کشور تکبیر گفتند.

فیلم/ تکبیر نمایندگان مجلس همزمان با ساعت ورود امام به کشور