فیلم/ تنها رفتی …./ نماهنگی به یاد آیت الله هاشمی

فیلم/ تنها رفتی …./ نماهنگی به یاد آیت الله هاشمی
نماهنگ تنها رفتی به یاد آیت الله هاشمی با صدای علی زند وکیلی

فیلم/ تنها رفتی …./ نماهنگی به یاد آیت الله هاشمی