فیلم/ امضای عجیب ترامپ پای قانون های جدید آمریكا

فیلم/ امضای عجیب ترامپ پای قانون های جدید آمریكا
امضای عجیب و غریب دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریكا پای قوانین جدید این كشور مورد توجه رسانه های مختلف جهان قرار گرفته است.

فیلم/ امضای عجیب ترامپ پای قانون های جدید آمریكا