فیلم/ استفاده از اسکناس های جدید در سوریه با تصویر بشار اسد

فیلم/ استفاده از اسکناس های جدید در سوریه با تصویر بشار اسد
بانک مرکزی سوریه اسکناس ۲۰۰۰ لیره‌ای جدیدی را با تصویر بشار اسد، رئیس جمهور این کشور چاپ کرد.

فیلم/ استفاده از اسکناس های جدید در سوریه با تصویر بشار اسد