فیلم/ آخرین لحظات سلطان مواد مخدر در زندان مکزیک

فیلم/ آخرین لحظات سلطان مواد مخدر در زندان مکزیک
ویدیوی آخرین لحظات ال چاپو سلطان مواد مخدر در زندان مکزیک، قبل از انتقال به امریکا برای حضور در دادگاه فدرال، منتشر شد.

فیلم/ آخرین لحظات سلطان مواد مخدر در زندان مکزیک