فقط «عباس جدیدی» مقصر است؟

فقط «عباس جدیدی» مقصر است؟
عباس جدیدی و حسین رضازاده ورزشکاران معروف و مدال اوری که با حضور در انتخابات روی هم رفته نزدیک به پانصد هزار رای آورده اند. یعنی مردم تهران پانصدهزار بار به هوش آنها برای مدیریت پایتخت اعتماد کرده اند. هنوز دارد از ساختمان پلاسکو دود به آسمان ایران می رود….

فقط «عباس جدیدی» مقصر است؟