«فروشنده» رکورد «جدایی» را شکست

«فروشنده» رکورد «جدایی» را شکست
فیلم «فروشنده» به لطف اتفاقات اخیر در اولین هفته اکران در سینماهای آمریکا رکورد فروش آغارین فیلم «جدایی» را شکست.

«فروشنده» رکورد «جدایی» را شکست