عکس یادگاری مداحان در دوره قاجاریه

عکس یادگاری مداحان در دوره قاجاریه
تصویری جالب و کمتر دیده شده از مداحان تهرانی در عصر قاجار را مشاهده می کنید. عکس یادگاری مداحان در دوره قاجاریه

عکس یادگاری مداحان در دوره قاجاریه