عکس/ کمک‌رسانی معاون ترامپ در ایالت طوفان‌زده تگزاس

عکس/ کمک‌رسانی معاون ترامپ در ایالت طوفان‌زده تگزاس
معاون دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا با آسیب دیدگان طوفان هاروی در تگزاس دیدار کرده است.

عکس/ کمک‌رسانی معاون ترامپ در ایالت طوفان‌زده تگزاس